گفت و گوی درونی

10

گفتمان درونی

آیا تاکنون صدای درونی خود را شنیده‌اید؟ صدایش چگونه است؟ بلند یا آرام؟ چه می‌گوید؟ من نمی‌توانم این کار را انجام دهم؟ من به درد چه‌کاری می‌خورم؟ من هیچ‌وقت به‌جایی نمی‌رسم.
این‌ها گفتمان‌های درونی منفی یا خود گویی های منفی هستند که در بیشتر مواقع برایمان پیش می‌آید و شدت و حدّت آن بستگی به میزان اعتمادبه‌نفس ماست
ما با گفتمان درونی منفی خود باعث می‌شویم که ذهنمان علیه خودمان کار کند سپس نسبت به خودمان احساس بدی پیداکرده درنتیجه دچار ترس، تردید و دودلی می‌شویم و اعتمادبه‌نفسمان کاهش‌یافته و در جا می‌زنیم و سپس می‌گوییم اصلاً من از اول خلقت شانس نداشتم. من از اول بدبخت دنیا آمدم. من هیچ‌وقت به فلانی که سخنران قابلی است نمی‌رسم. من در این مسابقه می‌بازم.
همین الآن به مدت سه دقیقه چشمان خود را ببندید. چه صدایی می‌شنوید؟ چه می‌گوید؟
این‌ها همان گفتمان‌های درونی هستند.
اگر شما میهمانی داشته باشید که بسیار بداخلاق، بد عنُق، بهانه‌گیر و ایرادگیر باشد و به شما توهین کند، و مسخره‌تان کند، با این میهمان چه‌کار می‌کنید؟ آیا از او پذیرایی کرده و به او احترام می‌گذارید؟ یا حسابش را می‌رسید؟
بله حساب این میهمان رامی رسید. ولی چرا با این میهمان ناخوانده ذهنی یعنی گفتمان درونی منفی کاری ندارید او هم جا خوش کرده و هر چه می خواهد می گوید؟
تمرین
– قلم و کاغذ بردارید. از الآن به مدت یک ساعت تمام گفتمان‌های درونی منفی خود را بنویسید.
با این تمرین می‌توانید متوجه شوید اگر در یک ساعت ده گفتمان منفی داشته باشید مسلم است که در ۲۴ ساعت چقدر خواهد بود؟
همچنین با این تمرین می‌توانید متوجه شوید که در چه زمینه‌ای گفتمان  درونی منفی شما بیشتر است و همان زمینه را بیشتر بررسی کرده و روی آن کار کنید.
گفتمان درونی چه منفی و چه مثبت بر شما و اطرافیان تأثیر زیادی خواهد داشت.

به این صورت که وقتی گفتمان درونی تان مثبت است و با خودتان مثبت صحبت می‌کنید بر ذهن و جسم شما تأثیر گذاشته و نقاط قوت و توانمندی‌هایتان را دقیق‌تر می‌بینید و نسبت به خود اعتقاد و باور بیشتری پیدا می‌کنید و سپس در رفتارتان تأثیر گذاشته و انعکاسش در گفتمان‌های بعدی هویدا خواهد شد؛ و از اینجاست که اعتماد به نفس شما افزایش خواهد یافت و اتفاقات خوب شروع می‌کند به رخ دادن.

ولی وقتی گفتمان درونی شما منفی باشد سرزنش ها و خود تخریبی ها آغاز می شود و از خودتان  بدتان می آید. نسبت به خود حس بدی دارید و مسلما نسبت به دیگران نیز حس بدی خواهید داشت و همین حس های  منفی سبب می شود توانمندی ها و داشته هایتان را نبینید و اعتماد به نفس شما کاهش یابد.

حال با شماست که کدام یک را انتخاب کنید، گفتمان درونی مثبت  یا منفی؟

1 دیدگاه

گفتمان مثبت درونی

ممنون

گذاشتن پاسخ