چرا کیمیاگر؟

q23-180x180

چرا کیمیاگر؟

حتماً اسم کتاب کیمیا گر را شنیده و یا آن را مطالعه کرده اید. ولی من تا دو ماه پیش آن را نخوانده بودم. مدتها بود که تصمیم داشتم آن را مطالعه کنم و یا فایل صوتی آن را گوش کنم ولی چیزی مانع می شد (همال کاری و یا مانع درونی) و اجازه نمی داد که این کار را انجام دهم و هر بار به دلیلی از مطالعه آن منصرف می شدم. سرانجام در شرایط اجبار و به ناچار مطالعه کتاب را شروع کردم ولی با چه سختی! به صفحه سوم کتاب، یعنی یادداشت های نویسنده که رسیدم احساس خاصی پیدا کردم و ارتباط خاصی میان من و نویسنده برقرار شد و در مدت دو روز کتاب را به پایان رساندم ولی چه مطالعه عاشقانه ای. کاملاً غرق در شخصیت اصلی داستان بودم. با مطالعه هر جمله ذهنم بیشتر درگیر داستان می شد. نهایتاً بر آن شدم تا مطالبی را که هنگام مطالعه این کتاب راهنمای درونم ارائه می کرد را برای شما بیان کنم. باشد که از آن جهت رسیدن به موفقیت توشه ای برگیرید. قسمت اول در قالب اصول یازده گانه برای رسیدن به رویاها ارائه شد. و اکنون:
قسمت دوم: درس هایی از گوسفندان(الهام گرفته از کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو)
۱-گوسفندان از دشمن سرسخت شان که همان گرگ است فرار می کنند ولی ما انسانها از سرسخت ترین دشمنان مان که همان تنبلی و ماندن در حاشیه امن است نه تنها فرار نمی کنیم بلکه او را همانند دوست عزیز در آغوش می گیریم و بعد ناراحت هستیم که چرا پیشرفت نمی کنیم و به موفقیت نمی رسیم و چرا دیگران رسیدند و ما جا ماندیم.
۲- گوسفندان صبح زود از خواب بیدار می شوند و چقدر ناراحت کننده است که این کار این قدر برای اکثر انسان ها مشکل است. به هر حال ما یا باید جغد شب بیدار باشیم و یا بلبل سحرخیز. و جالب است که اکثر انسان ها هیچ کدام از این دو نیستند و این کار فقط از خصوصیات بارز انسان های موفق است.
۳- گوسفندان زبان چوپان را می فهمند، یعنی زبان انسان را. ولی چرا اکثر انسان ها زبان همدیگر را از نظر معنا درک نمی کنند و یا نمی خواهند درک کنند و این همه مشکلات برای خود و دیگران ایجاد می کنند و سپس از روزگار شکایت می کنند.
۴-گوسفندان اساتید بزرگی هستند، اگر بدانیم که چه چیزی را و چگونه باید از آنها بیاموزیم؟
۵-گوسفندان به آب و علف کم و عمر کوتاهشان راضی هستند و در عوض آن، همه چیزشان را سخاوتمندانه در اختیار ما می گذارند، حتی جانشان را. ولی چرا ما انسانها با وجود نعمت های متنوع و سرشار خداوند منان و عمر طولانی و عقل و شعور بی نهایت، هیچوقت از زندگیمان راضی نیستیم و همیشه در حال نالیدنیم و ناامیدیم و از خدای مهربان شکایت داریم که چرا این را دادی و آن را ندادی؟ و شکر داده و نداده(مثل بیماری) معبود یگانه را به جا نمی آوریم.
۶- گاهی باید اطرافیان را به حال خود رها کرد که در این صورت کمی فکر کرده و به خود می آیند و در بسیاری از مواقع به اشتباه خود پی برده و کمی فکر می کنند.
۷- وقتی گوسفندان این همه خصوصیات خوب دارند، چرا انسان ها از نام گوسفند به عنوان توهین استفاده می کنند.
پس ما از همه چیز می توانیم بیاموزیم. از انسان ها، حیوانات، طبیعت و حتی اشیا. به شرط این که واقعاً بخواهیم. اگراز هر کدام این ها فقط یک درس بگیریم، چه تغییری در زندگی مان رخ خواهد داد!

گذاشتن پاسخ