به جای تغییر دنیا ، شیشه عینکت را عوض کن

q12-180x180

                                  به جای تغییر دنیا، شیشه عینکت  را تمیز کن.

«من خوش بین هستم . از این جهت که اعتقاد دارم انسان ها ناب و قابل افتخار هستند . من به تک تک افراد جامعه بشری دیدی بسیار خوش بینانه دارم.» استیو جابز
بررسی ها نشان داده که افراد خوش بین موفق ترند و زندگی طولانی تر و اعتماد به نفس بالا تری دارند. بیشتر مدیران و افراد موفق، موفقیت خود را مدیون خوش بینی و نگرش خوب خود می دانند؛ چون با این کار تاثیر فوق العاده ای بر روی دیگران می گذارند.
خوش بینی یعنی تمرکز برجنبه های مثبت .خوش بینی یعنی مشکلات دائمی نیستند. خوش بینی نحوه نگاه مارا به دنیا نشان می دهد.خوش بینی به این معناست که ایمان دارم که سرانجام به خواسته ها و اهدافم خواهم رسید و همه چیز به خوبی و خوشی سپری خواهد شد.
جالب اینجاست ما زمانی که متولد شدیم، خوش بین بوده ایم؛ ولی به مرور زمان ودیدن رویداد های مختلف خوش بینی مان کمرنگ تر شده است.
چگونه خوش بین باشیم؟
از آنجایی که خوش بینی یکی از مهارت های فکری است و مهارت های فکری قابل یادگیری هستند  می توانیم خوش بینی را در خود ایجاد کرده و یا آن را بهبود بخشیم.

راهکارهای خوش بینی
– مسئولیت ۱۰۰درصد کارهایمان را بپذیریم.
– مدام به توانمندی ها و موفقیت های قبلی و فعلی مان فکر کنیم.
–  با افراد خوش بین روابط خود را افزایش دهیم.
– گفتمان درونی خود را مثبت کنیم.
– مراقب سلامتی خود باشیم.
– نگذاریم بد بینی بر ما تسلط یابد.
– از اشتباهات خود و دیگران بگذریم.
– خودمان را فرد قوی ببینیم.

راهکارهای تبدیل بدبینی به خوش بینی:
حتما تاکنون برایتان پیش آمده که از شدت بدبینی حالتان بد شده و احساس بسیار نا خوشایندی داشته باشید و بخواهید خوش بین باشید ولی نتوانسته باشید.  برای این کار:
–  تلاش کنیم در همه رویداد ها جنبه مثبت آن را ببینیم.
– نشانه های احتمالی شکست یا موانع را جست و جو نکنیم.
– بجای اشتباهات و بدی ها درستی ها، راستی ها و خوبی ها را ببینیم.
– تلاش کنید که با افراد خوش بین بیشتر ارتباط برقرار کنید.
– اگر احساس بدی داریم سعی کنیم به دیگران کمک کنیم و مشکل شان را حل کنیم تا احساس خوبی داشته باشیم.
-انتقاد دیگران را مبنی بر خوش بینی آن افراد در نظر بگیریم.
خوش بینی مرحله پس از مثبت اندیشی است؛ یعنی زمانی که شروع می کنیم به مثبت اندیشی به تدریج دیدمان نسبت به اطرافیان و به محیط دور و برمان عوض شده و دید بهتری پیدا می کنیم و نسبت به همه چیز خوش بین می شویم.

1 دیدگاه

مسئولیت پذیر بودن باعث پیشرفت می گردد .

قطعا همینطوره

گذاشتن پاسخ