تو همانی که به آن می اندیشی …

thinking

تو همانی هستی که بدان می اندیشی

تا کنون چند بار از خودتان پرسیده اید که آیا من آدم مهمی هستم یا نه؟کارم مهم است یا نه؟

چرا گاهی مردم احترام بیشتری به من قائلند و بعضی اوقات کمتر توجه می کنند؟

همه این ها برمی گردد به طرز فکر و احساس ما نسبت به خودمان. اگر نسبت به خودمان احساس خوب داریم و خود را لایق و برازنده خوبی ها می دانیم، پس با ما به عنوان انسان لایق و برازنده برخورد خواهد شد. اگر نسبت به خود احساس بد و ناتوانی داشته باشیم، دیگران نیز با ما به عنوان انسانی ناتوان برخورد خواهند کرد.
اگر تصورتان از خودتان این است که انسان خوبی هستید پس خوبید. اگر تصورتان از خودتان این است که انسان موفقی هستید پس موفق هستید. اگر خود را انسان به درد نخوری می بینید پس فرد به درد نخوری هستید. پس هر طور که خود را می بینید و نسبت به خود می اندیشید همان هستید و همان می شوید.
نکته:
اغلب انسان ها دچار خود کم بینی هستند یعنی بدون این که به توانمندی های خود فکر کنند خود را کمتر از دیگران می بینند وکسی که فکر می کند کمتر از دیگران است خود را همانگونه می بیند و همانطور عمل می کند و دیگر نمی تواند خود را بالاتر ببیند و ذهنش همان سطح را می پذیرد و این حس درون آن فرد نهادینه می شود و آن را باور می کند و دیگر نه قابلیت هایش را می بیند و نه می تواند به ان ها اعتماد کند.
اشتباه متداول: منظوراز دیدن توانمندی ها، مغرورشدن نیست. بلکه هدف، احترام به خود و اعتقاد به توانمندی های خودمان است.
بنابراین اگر بخواهیم مهم جلوه کنیم، باید عمیقاً فکر کنیم که مهم هستیم و لیاقت مهم بودن را داریم یعنی خودمان به خودمان ارزش قائل شویم. در این حالت است که دیگران نیز با ما به عنوان یک شخصیت مهم برخورد خواهند داشت.
به طور مثال:
اگر در خیابان فردی را ببینید که معتاد به مواد مخدر است آیا برای او احترام و ارزشی قائل هستید؟ قطعاً نه. چون این فرد برای خودش هم ارزش و احترام قائل نیست.
*تمرکز بر روش های احترام به خود
۱- در حد امکان با حفظ ظاهرتان خود را مهم نشان دهید. در اکثر موارد ظاهر افراد می تواند جنبه های زیادی از شخصیت آن فرد را بازگو کند. نکته جالب تر این است که با پوشش بهتر، جلوه بهتر و احساس بهتری نسبت به خود خواهید داشت. با این کار در جامعه بیشتر مورد پذیرش قرار می گیرید و مقبولیت اجتماعی بیشتری بین مردم خواهید داشت. پس:
– لباس برازنده بپوشید.
– تلاش کنید تا ظاهرتان تمیز و مرتب باشد.
– لباس همسر و فرزندانتان نیز مثل شما مرتب باشد.
– کفش هایتان واکس خورده باشد.
۲- شما همانی هستید که بدان می اندیشید. چون جلوه اندیشه هایتان هستید.
۳- شغل و کارتان را مهم جلوه دهید.
کسی که به شغلش علاقه دارد و با شور و اشتیاق وظایفش را انجام می دهد، کارایی بهتری دارد و کارش و خودش را مهم می داند و همین احساس را به زیر دستانش انتقال خواهد داد.
۴- به خودتان حس خوب بدهید. به خاطر کارهای خوبی که انجام داده اید به خودتان دلگرمی بدهید. خود را به خاطر خوبی هایتان تحسین کنید و به خاطر کار های خوبی که انجام می دهید تشویق کنید. اگر اشتباهی از شما سر می زند خود را ببخشید،  تجربه کنید و به خود تسلی دهید.
با انجام این راهکارها نسبت به خودتان و دیگران احساس خوبی خواهید داشت و اعتماد به نفس شما افزایش خواهد یافت.

با رعایت این موارد نسبت به خودتان احساس خوب و  رضایت قلبی از خود خواهید داشت و اعتماد به نفس تان افزایش خواهد یافت.

گذاشتن پاسخ