انواع اعتماد به نفس

انواع اعتماد به نفس

انواع اعتماد به نفس

انواع اعتماد به نفس  و شکوفایی آن ها

انواع اعتماد به نفس شامل: اعتماد به نفس رفتاری، اعتماد به نفس احساسی ، اعتماد به نفس روحی و معنوی.

انواع اعتماد به نفس:اعتماد به نفس رفتاری

از انواع اعتماد به نفس، اعتماد به نفس رفتاری(انگیزه و اهمال کاری و…)است كه به معني قابلیت و توانایی در انجام دادن کارها از ساده به پیچیده از پرداخت صورت حساب تا رسیده به رویاها.

اعتماد به نفس رفتاری همانی است که اغلب ما خواهانش هستیم.

چگونگی افزایش اعتماد به نفس رفتاری:

 • اعتماد به نفس رفتاری یعنی اعتقاد و ایمان به قابلیت و توانایی در عمل کردن: یعنی برای رسیدن به اهدافم برنامه ریزی می کنم و آموزش می بینم و طبق برنامه زمانبندی شده پیش می روم.
 • اعتماد به نفس رفتاری یعنی اعتقاد و ایمان به این که پشتکار خواهم داشت و پیوسته و مداوم به اقداماتم ادامه خواهم داد تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسم.

گاهی آغاز کننده خوبی هستیم ولی پایان دهنده خوبی نیستیم و باید مدام ما را هل بدهند.

در این صورت باید در خودمان انگیزه ایجاد کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اینکه چگونه در خودمان انگیزه ایجاد کنیم می توانید در دوره رایگان چطور انگیزه مون رو بدست بیاوریم در سایت  www.parvanevar.com شرکت کنید.

 • اعتماد به نفس رفتاری یعنی اعتقاد و ایمان به قابلت ها و توانایی هایم در از سر راه برداشتن  مشکلات و دور زدن موانع.

برخی از ما خیلی برایمان سخت است که از حاشیه امن مان  و از دیواری که برای خودمان ساخته ایم خارج شویم و تغییر کنیم. بالتبع در جا میزنیم چون تحمل تغییر و مواجه شدن با سختی را نداریم.

اعتماد به نفس رفتاری یعنی وقتی با مشکلی مواجه می شوم شکایت و فرار نمی کنم و پی خوردن چیزهای مضر نمی روم و چند روزم را در رخت خواب سپری  نمی کنم و صبح ها را بی هدف در رختخواب نمی مانم.

بلکه در برخورد با مشکل می گویم: فکر می کنم و راه حلش را پیدا می کنم و از تمامی توانم استفاده می کنم. دوباره برنامه ریزی می کنم و دوباره تلاش می کنم.

 • اعتقاد و اعتماد به این که قابلیت و توان این را دارم که در صورت لزوم از دیگران کمک بگیرم. در اغلب مواقع بیشتر ما فکر می کنیم که اگر از دیگران کمک بگیریم، دیگر موفقیت ما ارزش نخواهد داشت. و یا احساس گناه و ضعف و ناراحتی می کنیم.
 • که این یکی از بدترین باورهای ماست که می خواهیم تنهایی به موفقیت برسیم و وقتی که مشکل پیش می آید، می گوییم: هیچ کس به من کمک نمی کند. من از دیگران خسته و بیزارم. در نتیجه احساس تنهایی و غمگینی می کنیم.

پس اعتماد به نفس واقعی یعنی به وقتش از دیگران کمک بگیریم.

آیا به وقتش از دیگران کمک می گیریم؟ بله بايد بگيريم. يادمان باشد: کمک گرفتن از دیگران نشانه ضعف ما نیست ، بلکه نشانه عشق به خویشتن و هوش و ذکاوت ماست.

علائم کمبود اعتماد به نفس رفتاری:

 • اهمال کاری و تعویق شروع کار؛
 • کمال گرایی، تردید در تصمیم گیری و از دست دادن هدفمندی؛
 • طفره رفتن از حل مشکل اصلی و پرداختن به فرعیات؛
 • انکار مشکلات و کمک نخواستن از دیگران.

راهکار های داشتن اعتماد به نفس رفتاری بیشتر:

 • اقدام کنید و قدم های کوچک بردارید. هر روز فقط کمی بهتر از روز قبل باشید فقط کمی . هر روز یک قدم خیلی کوچک بردارید. فقط یک قدم. این قدم ها به مرور شما را به اهدافتان خواهد رساند.

راهکار: پس به جای اینکه آه و ناله سر دهید، اهداف را کوچکتر کرده و  هر روز قدمی برای رسیدن به آن هدف بردارید. به مرور هم به خواسته تان می رسید و هم اعتماد به نفستان افزایش می یابد.

 • از افراد موفق الگوبرداری کنید.

در واقع اغلب ما دلمان نمی خواهد با افراد موفق سرو کار داشته باشیم چون حس حسادتمان آزارمان می دهد. ما ترجیح می دهیم با کسانی سرو کار داشته باشیم که مثل خودمان باشند تا حس منفی گرایی و تنگ نظری مان را  افزاش دهیم.

راهکار: با افراد موفق روبرو شوید و دلیل موفقیت شان را بپرسید. هر موفقیتی که باشد فرقی نمی کند. با آنها نشست و برخاست و صحبت کنید. از آن ها بخواهید تا از تجربیات و اطلاعاتشان با شما صحبت کنند. همین کارها روی اعتماد به نفستان تاثیر زیادی خواهد داشت.

 • لیستی تهیه کنید از کسانی که در موقع نیاز بتوانید از آن ها کمک بگیرید(با تلفن، ایمیل و…)

یادمان باشد: مهمترین نکته در اعتماد به نفس رفتاری اقدام کردن است یعنی برداشتن قدم اول.

انواع اعتماد به نفس: اعتماد به نفس احساسی،عاطفی

اعتماد به نفس احساسی يكي ديگر از انواع اعتماد به نفس است كه به معني توانایی به تسلط و کنترل درآوردن احساسات و عواطف مان.خلق روابط صمیمی و سالم و ماندگار.

پنج ویژگی اعتماد به نفس احساسی:

 • درک احساساتمان: احساسات مان را درک کنیم و بدانیم که در هر لحظه چه احساسی داریم. خوب یا بد. و انتخاب احساسی درستی بکنیم و در صدمات عاطفی بتوانیم از خودمان حمایت کنیم.
 • بیان احساسات و برون ریختن آن ها
 • ایمان به قابلیت و توانایی در برقراری ارتباط دوستانه و محبت آمیز
 • اعتقاد به این که عشق را در تمامی موقعیت های زندگی به خصوص موقعیت های دشوار بیابیم.

گذشت از احساسات منفی برای رسیدن به عشق بخصوص در شرایط دشوار زندگی(قربانی ندیدن خود و اتصال به عشق الهی)

 • ایمان به این که همه ما ارزشمند و منحصر به فردیم. و چیز های ارزشمندی برای تقدیم کردن به انسان ها داریم.

علائم کمبود اعتماد به نفس احساسی، عاطفی

 • احساس کرخی ، نمی دانیم از نظر عاطفی به ما چه می گذرد.پاسخگوی احساس و عواطفمان نیستیم؛
 • سانسور عواطف و عدم ابراز آن؛
 • منزوی و گوشه گیر شدن؛
 • خوشحال کردن این و آن و گرفتن تایید دیگران؛
 • قضاوت دیگران و منفی بافی. از هر آنچه درکش نمی کنیم و یا احساس کنیم که روی ما کنترل دارد انتقاد می کنی. هر چه احساس ضعف بیشتری داشته باشیم بیشتر دیگران را محاکمه می کنیم.

«موثرترین روش تخریب این نوع اعتماد به نفس :  گوشه گیری و انزواست.»

راههای افزایش اعتماد به نفس احساسی:

 • شناسایی احساسات خود و ابراز و حل و فصل آن

نگویید نمی دانم چه احساسی دارم. با خودتان رو راست باشید و احساس تان را به خودتان بگویید و بازش کنید و بشکافیدش و با آن ها ارتباط برقرار کنید.

 • ابراز احساسات به دیگران: نگفتن این احساسات بخصوص به همسر، فرزند و بین تان جدایی می اندازد.
 • خلق فرصت برای برقراری ارتباط با دیگران.(عدم انزوا و گوشه گیری)

گوشه گیر نباشید چون گوشه گیری یکی از موثرترین روش تخریب اعتماد به نفس عاطفی است. به گروههای مختلف بپیوندید. با اقوام، دوستان و آشنایان رفت و آمد کنید و عضوگروههای خیریه شوید.

انواع اعتماد به نفس: اعتماد به نفس روحی و معنوی

درمبحث انواع اعتماد به نفس آخرين نوع اعتماد به نفس ، اعتماد به نفس روحی و معنوی است كه به رابطه ما و جهان هستی مربوط می شود.

راهکارهای تقویت اعتماد به نفس روحی و معنوی

 • اعتماد و ایمان به این که کل جهان هستی یک معجزه است و همیشه در حال تکامل یافتن است. رشد نوزاد، رشد دانه و کل طبیعت در حال سیر تکاملی هستند. و همگی می خواهند که به کمال برسند. پس زندگی من و شما هم رو به کمال است حتی اگر حواسمان نباشد.
 • اعتماد و ایمان به اینکه جهان هستی نظم و معنی و مفهوم دارد.

اگر فکر کنیم که در جهانی زندگی می کنیم که هیچ نظم و قانونی ندارد و تصادفی است، قطعا اعتماد به نفس معنوی ما کامل نخواهد شد زیرا احساس امنیت نخواهیم داشت.

ولی اگر به هوشمندی کیهانی و حقایق جهان هستی فکر کنیم که با چه ظرافت و دقت و تناسب و جزییاتی ما را طراحی و خلق کرده که حتی تصورش در مخیله ما نمی گنجد، مات و مبهوت خواهیم ماند.

بنابراین حتی اگر سختی و یا مصیبتی گریبانگیر ما شد بدانیم که آن هم هدفمند بوده وگرنه هرگز اتفاق نمی افتاد.

 • اعتماد و ایمان به اینکه ما جانشین خدا و جلوه الهی و منحصر به فرد هستیم.

یادمان باشد ما منحصر به فرد خلق شده ایم و هر کدام از ما شاهکارهای خلقت هستیم که شبیه ما نیست و نخواهد بود. ما معجزه خلقتیم و برگزیده خدای یکتا.

علائم و نشانه های اعتماد به نفس روحی و معنوی

 • تلاش برای تحت کنترل درآوردن همه چیز

اگر می خواهید همه چیز را تحت کنترل درآورید بدین معنی است که به خدای یکتا اعتماد ندارید، به او بدبین هستید و فکر  می کنید که  خودتان باید به همه چیز تسلط داشته باشید.

با سختی ها نمی توانید کنار بیایید و در برابرش مقاومت می کنید و مدام می گویید: چرامن؟ چون بازهم به او اعتماد ندارید. در نتیجه مقاومت تان در زندگی بیشتر و بیشتر می شود و عرصه زندگی را برای خودتان تنگ تر و تنگ تر می کنید.

 • عدم توانایی ریسک و ماجراجویی

اگر به خدای مهربان اعتماد ندارید و به نظم و هدفمندی دنیا ایمان ندارید پس احساس امنیت نخواهید کرد. بنابراین در همه چیز محتاط می شوید حتی در عشق. در نتیجه بی انگیزه می شوید و به سختی از منطقه امن خود بیرون خواهید آمد.

 • بی قراری از نظر روحی و عاطفی

در این حالت هیچ چیز شما را عمیقا خوشحال نمی کند چون هیچ چیز خلا درونی تان را پر نمی کند . چرا که خودتان به خودتان ارزش قائل نیستید ومنتظرید که زندگی برایتان ارزش قائل  شود.

از این نکته غافلید که شما منحصر به فردید و دردانه خلقت و با همین ظاهر و تمامیت،  زیبا و دوست داشتنی هستید.

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس روحی و معنوی

 • به دنبال نشانه هایی بگردید که قانونمند و هدفمند و منظم بودن جهان را به شما نشان دهد.

به زندگی خود و دیگران نگاه کنید، چند بار مواردی پیش آمده که شما تصور کردید بلا و سختی است ولی موهبت از آب درآمدند و سپس شکرش را بجا آوردید.

چندبار همه درها برویتان بسته شد ولی ناگهان به لطف خدا دری باز شد که حتی فکرش را هم نمی کردید.

چندبار از همه انسان ها ناامید شده اید و گفته اید که من دیگر هیچ کسی را دوست نخواهم داشت ولی مجددا عاشق شده اید؟ پس یادمان باشد همه این ها یعنی رسیدن به تکامل.

 • گذراندن وقت بیشتر در طبیعت و توجه به آن و دیدن با چشم دل

طبیعت آموزگاری حاضر و نیرومند است. دیدن یک گل، درختان بهم فشرده، امواج دریا، ستارگان در شب، همگی ما را به شکوه و جلال و عظمت الهی متصل می کند.

 • هر روز بدنبال معجزه باشید.

از امروز چیزهایی را ببینید که قبلا نمی دیدید و بی تفاوت از کنارشان رد می شدید. به دنبال چیزهایی باشید که به شما نشان دهد که خدای مهربان شما را بسیار دوست دارد.طلوع خورشید برای شماست. زمین  غذایتان را می رویاند و…

در آن لحظه که غمگین هستید پرنده ای آواز می خواند. در آن لحظه که به ته خط رسیده اید، راه حل جدید پیش پایتان گذاشته می شود. با خواندن یک کتاب یا صحبت با فردی  پاسخی به ذهنتان می رسد.

همه این ها حاکی از این است که، همیشه یکی هست که مراقبتان است و شما را منحصر به فرد آفریده و همیشه با شماست.

پس اعتماد به نفس روحی و معنوی نهایتا همان آرامش و صلح درونی است که قلبتان را سیراب می کند و کمکتان می کند تا با اطمینان خاطر قدم بردارید، و بدانید و اعتماد کنید که اینجایی که هستید همان جایی است که باید باشید و نیاز دارید.

انواع اعتماد به نفس براي رسيدن به آرامش و رضايت از زندگي كاملا ضروري مي باشد. بنابراين تلاش كنيم تا  هر سه نوع اعتماد به نفس را به دست بياوريم.

قسمت سوم:انواع اعتماد به نفس، برداشتی از کتاب اعتماد به نفس باربارادی آنجلیس

گذاشتن پاسخ