افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران

افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران چرا اینقدر برایمان مهم است؟ یکی از دلایل اهمیت اعتماد به نفس بالا در برابر دیگران: حس خوبی است که در درون ما نسبت به خودمان ایجاد می شود

افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران

افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران چرا اینقدر برایمان مهم است؟
یکی از دلایل اهمیت اعتماد به نفس در مقابل دیگران: حس خوبی است که در درون ما نسبت به خودمان ایجاد می شود و باعث افزایش مجدد اعتماد به نفسمان می شود.

چکار کنیم تا اعتماد به نفس ما در جمع زیاد شود؟

افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله: ظاهر ما، رفتار ما و اعمال ما.

۱- افزایش اعتماد به نفس در برابر دیگران با رعایت نکاتی در ظاهرمان:

الف – لباس های مرتب داشته باشیم نه حتما گران قیمت.
از آن جایی که ما انسان ها در چند ثانیه اول در اولین ملاقات با افراد، آن ها را قضاوت می کنیم و این قضاوت را به صفات و موارد دیگر آن فرد تعمیم می دهیم، بنابراین باید به ظاهر خودمان هم توجه ویژه داشته باشیم.
یعنی لباس مان تمیز و مرتب و اتو کشیده باشد. نیازی نیست که لباس مان مارک دار و یا گران قیمت باشد. مهم این است که کثیف، چروک و نخ کشی و پارگی و شکافتگی نداشته باشد.
ب – سر و صورت مان مرتب باشد. یعنی موها نامرتب و ژولیده و کثیف نباشد. دندان ها مسواک زده باشند.
ج- کفش ها اگر کهنه باشند مهم نیست. مهم این است که پارگی نداشته باشد و واکس خورده باشد.

۲- افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران با ایجاد ارتباط چشمی:

2222Capture

 

تصور کنید که در جمعی وارد می شوید، اگر نتوانید به آن جمع نگاه کنید. در این حالت چه حسی به شما دست می دهد؟ قطعا اعتماد به نفستان را ازدست میدهید.
حال تصور کنید که شما در جمعی نشسته اید و فردی وارد جمع می شود، آیا احساس نمی کنید که به شما بی احترامی کرده؟ذهن تان هم سریع او را قضاوت می کند و می گوید این فرد مشکل دارد و غیر قابل اعتماد است و…
چگونه ارتباط چشمی را ایجاد کنیم؟
ارتباط چشمی یعنی نگاه کردن به فرد مقابل، یعنی نه آنچنان زُل بزنیم که خجالت بکشد و نه اینکه نگاهمان را بدزدیم که متوجه ارتباط چشمی ما نشود.
باید طوری به طرف مقابل نگاه کنیم که رنگ چشمش را تشخیص بدهیم.
یک تمرین ساده این است که در خلوت و تنهایی خودمان، روبروی آینه بایستیم و از خودمان تعریف کنیم. این کار در دفعات اول بسیار مشکل است ولی به مرور ساده و ساده تر می شود.
تمرین دیگر این است که در جایی خلوت صحبت کردن را تمرین کنیم به این صورت که در جایی که تمرین می کنیم عکس های مختلف از افراد مختلف روبرویمان بگذاریم و شروع کنیم به صحبت کردن، و به عکس ها در حین صحبت کردن نگاه کنیم.
این تمرین بسیار موثر است.

۳- افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران از طریق حالات بدنی:

دوباره تصور کنید که در جمعی نشسته اید و کسی با حالت خموده، چهره آویزان، شانه های آویزان، بی حس و حال ، بدون ارتباط چشمی و گام های شُل وارد جمع می شود. نسبت به او چه حسی پیدا می کنید؟
بله، این مشخصات فردی بدون اعتماد به نفس است.
ولی افراد دارای اعتماد به نفس چهره بشاش و خندان و در عین حال جدی و مهربان دارند و محکم و استوار راه می روند. با دیگران محکم دست می دهند.
یکی از تمرین هایی که برای راه رفتن مانند افراد با اعتماد به نفس توصیه می شود، تمرین طناب نقره ای است.
تمرین طناب نقره ای:
تصور کنید که یک طناب نقره ای از ستون فقرات شما به طرف بالا می آید و از گردنتان هم رد می شود و به سمت بالا می رود. در این حالت چگونه می ایستید، شل و وارفته و یا محکم و استوار؟
تمرین: افراد دارای اعتماد به نفس چگونه اند؟
برای انجام این تمرین به جایی بروید که شلوغ باشد و مردم را نگاه کنید و ببینید که بین جمعیت چه کسی با اعتماد به نفس بالا به نظر می رسد؟
وقتی او را پیدا کردید، ببینید چه خصوصیات ظاهری دارد که باعث شده از نظر شما فردی با اعتماد به نفس به نظر آید؟
این خصوصیات را بنویسید و شما هم آن ها را تمرین کنید تا به آن شکل ظاهر شوید.

۴- افزایش اعتماد به نفس در برابر دیگران با تسلط بر مبحث احتمالی مطرح شده در جمع:

گاهی در جمعی که قرار است وارد شویم، می دانیم که احتمالا چه مباحثی مطرح خواهد شد.
پس بهتر است درباره آن مطالب اطلاعات بیشتر و جدیدتری کسب کنیم. تا هم اظهار نظر کنیم و هم اینکه از اطلاعات روز درباره آن موضوع آگاه باشیم. با این کار، اعتماد به نفسمان در برابر دیگران رفته رفته افزایش می یابد.
نکته: یادمان باشد اعتماد به نفس مانند دوچرخه سواری و آشپزی و رانندگی، یک مهارت است. و نیاز به آموزش و تمرین و تکرار دارد تا به صورت مستمر افزایش یابد.

افزایش اعتماد به نفس در مقابل دیگران، می تواند با رعایت این چند راهکار ساده محقق شود.

1 دیدگاه

افرین بر شما ، مواردی که ذکر کردید من رعایت می کنم . بویژه مورد آخر که بسیار موثر است .

گذاشتن پاسخ